;
Alaaba Oromia Flag GIF - AlaabaOromia Flag Oromo GIFs

Welcome!

Anaaa dhufu! Finfinne News Network n argaa fi dhaaggeettii keessan.
Finfinne News Network gargaaruun uummata keessaniif sagalee tahaa.


Find Out More

Promote Oromo interests

The Oromo media in the Finfinne News Network promote the Oromo cause and strive to be a voice for the Oromo people including for the independent Oromo political parties. The regional, local and global news media intentionally ignore covering events that are related to the Oromo people and the nation and its leaders are denied any media platform especially by non-Oromo Ethiopian media. Finfinne News Network is established to enable Oromo media that focus on covering the Oromo struggle for independence.

Provide free satellite services to member Oromo Media

Finfinne News Network will fundraise, lease satellites, and freely provide services to member Oromo media to support their effort to reach the Oromo mass. The establishment of Finfinne News Network is also intended to strengthen the institutional capacity of the Oromo people by providing free and quality services.


Oromia Map

Finfinne News Network will also provide quality improvement guidance and training to its member media at frequent intervals using Oromo and non-Oromo media professionals. Finfinne News Network n sabaa-himaa fi sagalee keessan. Finfinne News Network n qabsoo Oromoof argaaf dhageettii tahuun sabni keenya sagalee akka qabaatu cichee hojjeta. Jaarmiyaan sabaa-himaa damee mootummaa isa 4ffaa dha jedhu. Sabaa-himaan duudhaa uummata tokko tumsuu keessatti qooda olaanaa qaba. Oromoon jaarmiyaa (institution) sabaa-himaa dhaabbachuun dhimma isaa waliinis addunyaanis beeksisuun dantaan Oromoo akka eegamu gumaacha olaanaa godha. Finfinne News Network n sabaa-himaalee Oromoo walaba tahanii fi walabummaa fi bilisummaa Oromootti amanan gaaddisa tokko jalatti gurmeessee tamsaasi isaan akka Oromiyaa gahu deggersa satalayitii ni godha. Kanaafis deggersa keessan irratti ni hundaa'a. Harka walqabannee qabsoo keenya galmaan haa geenyu. Finfinne News Network n sabaa-himaa keessan, jaarmiyaa keessan. FNN gargaaraa!