;

Seenaa Artist Nuhoo Goobanaa Hiriyyaasaa Jaal Jamaal Ibroo irraa

Published Feb. 5, 2022, 12:54 a.m. by FNN

452Sagantaa kana keessatti seenaa Artist Nuhoo Goobanaa hiriyyaa isaarraa dhageenya. Jaal Jamaal Ibroo artist Nuhoo waliin guddatan. Yeroo baayyees waliin dabarsan. Seenaa Nuhoo isa dhugaa dhagahuuf hamma dhumaatti caqasaa


Similar posts:

There are no similar posts yet.