;

በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የብሔሮች ብሔረሰቦች አስተያየት

Published May 16, 2022, 2:25 a.m. by FNN

504FNN ከቅማንቲ ማህበረሰብ ከአበባ ፤ከሲዳማ ማህበረሰብ ከዴንቦባ እና ከኦሮሞ ማህበረሰብ ከአብደታ ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋል: ከእኛ ጋር ይቆዩ!


Similar posts:

The Shinniga Oath: Oromo Martyrs' Day

Harassment continued in Oromia| OLF-OLA Leaders Reveal Causes of Failure in Peace Deal

Why is Batte Urgessa assassinated? Who is behind the assassination?

የፓርቲ ፖለቲካ በኢትዮጵያ - ከፊውዳል አርስቶክራሲ እስከ አብዮታዊ ዲሞክራሲ